KIYO

‘KIYO’ staat voor ‘Kids & Youth’. Álle kids en youth. KIYO droomt van een wereld waarin alle kinderen gelijke kansen genieten, zichzelf ten volle kunnen ontplooien en de kans krijgen hun toekomst in eigen handen te nemen. Elk kind moet kunnen opgroeien in een omgeving waarin ouders, gemeenschappen en overheden samen hun bescherming, groei en participatie in de samenleving verwezenlijken. KIYO zet zich in voor de re-integratie van kwetsbare kinderen (kinderen die leven op straat, kinderen in conflict met de wet, (ex-)kindsoldaten en kinderen van uitgesloten volkeren) in het Zuiden. KIYO ondersteunt projecten in het Zuiden (Brazilië, de Filipijnen, DR Congo, Burundi, Marokko) via lokale organisaties zodat de impact en de duurzaamheid van de acties vergroot wordt en deze organisaties in de toekomst zelfstandig verder kunnen werken. De werking van KIYO steunt in het zuiden op drie hoofdpijlers die elkaar aanvullen en versterken: directe dienstverlening (kinderen hebben toegang tot basisbehoeften zoals onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs), sensibiliseren (mensen informeren over de rechten van het kind) en beleidsbeïnvloeding (overheden wijzen op hun verantwoordelijkheid).

KIYO is ook in België actief. Via sensibilisering en beleidsbeïnvloeding  worden volwassenen en jongeren bewust gemaakt van de problematiek rond kinderrechten in het Zuiden. Dit doet KIYO onder andere door het organiseren van workshops op scholen en bij jongerenorganisaties. KIYO is ook actief op beleidsniveau en probeert door middel van lobbywerk samen met andere niet-gouvernementele organisaties kinderrechten hoger op de Belgische en Europese agenda te krijgen.