Vormingscentrum DoorElkaar Hivset-campus

Vormingscentrum DoorElkaar Hivset-campus

Wie zijn we?

DoorElkaar is een expertisecentrum rond diversiteit en interculturaliteit. Wanneer we optimaal gebruik willen maken van de maatschappelijke diversiteit, betekent dit dat we erkennen dat mensen vanuit verschillende achtergronden een bijdrage leveren aan het maatschappelijke leven. "Diversiteit positief benaderen" betekent voor ons dat het er in de eerste plaats niet op neer komt om (doel)groepen binnen onze maatschappij te integreren, maar wel om een harmonieus samenleven te organiseren, binnen de leefregels van onze democratie. Op die manier wordt een inclusieve maatschappij en school gecreëerd. Als onderwijsinstelling, expertisecentrum en vormingsorganisatie zijn we ons hier van bewust en pogen we op alle mogelijke manieren toegankelijker te worden voor iedereen, hoe verschillend ook.

Hoe doen we dit?
Inzicht brengen in de diversiteit die aanwezig isDiversiteit is overal, daar gaan we vanuit. Wij zouden graag het leren MET en VAN elkaar willen stimuleren, niet enkel leren OVER.
Interculturele competenties aanwakkeren bij personeel. We willen aanmoedigen om open te staan voor iedereen en een beleid te ontwikkelen dat geen drempels opwerpt voor bepaalde mensen. En om personeel vaardigheden aan te reiken om met diversiteit om te gaan. Door personeel intercultureel competenter te maken, willen we kwetsen, discriminatie - of gewoon onwetendheid - tegengegaan. Intercultureel competent personeel heeft oog voor de verschillen die bestaan tussen mensen en houdt hier ook rekening mee in de uitoefening van de job.
Ideeën en instrumenten uitwisselen zodat we samenwerking stimuleren. We willen organisaties de gelegenheid geven om elkaar beter te leren kennen, om eventueel toekomstige netwerken uit te bouwen. We willen organisaties aanzetten om zich open te stellen voor de directe leefomgeving van de ouders, de buurt, het jeugdwerk, de hulpverlening,…, zodat de organisatie zich kan verbreden en verankeren in de ruime en verscheiden buitenwereld.
Inzetten van expertise. De sterke verankering in de diverse opleidingen binnen de Hivset Campus (Hivset school en vormingscentrum Hivset) maakt dat DoorElkaar kan beroep doen op ervaren docenten, medewerkers uit de zorg,-onderwijs en welzijnssector en kan beroep doen op de know how van een vormingsinstituut . 

Wat bieden we aan?

- Vormingen: intern, extern via het Vormingscentrum Hivset, op maat van organisaties en scholen (idem)
- Begeleiding en coaching: intern en extern (via het vormingscentrum)
- Expertise ontwikkeling: verankering, verruiming, ontwikkeling van instrumenten, inzetten intern en extern, publicaties bv.” project S, geen pANiek”, de Imat, de Schatkamer,...
- Maatschappelijke dienstverlening en netwerking: o.a. werkgroep Kan Turnhout : onthaalleerkrachten lager onderwijs intervisie, Prikkers … Naar: zorg, welzijn, onderwijs, bedrijven 
Leermiddelen (7)

Nascholing of activiteit

Knap lastig in de klas

Nascholing of activiteit

Anderstalige nieuwkomers op school

Nascholing of activiteit

Jaartraject Welbevinden op school

Bekijk alle