Basiscyclus preventie en bescherming op het werk: Wetgeving


De reeks “Basiscyclus preventie en bescherming op het werk” (P&B) bestaat uit 2 cursussen: deze over de reglementaire bepalingen en één over de meer technische aspecten. Deze cursussen zijn nuttig voor iedereen die op het werk, van welke aard ook, direct of indirect betrokken is bij veiligheidsproblemen met en van werknemers.

Via deze cursussen willen we eerst en vooral de basisprincipes toelichten die toegepast worden en/of wettelijk bedongen zijn om de beroepsrisico’s voor werknemers te voorkomen of te verminderen. Daarnaast willen we ook het veiligheidsbewustzijn stimuleren, zodat dit als vanzelfsprekend deel gaat uitmaken van je gedrag. 

Bij de cursus horen drie bijlagen:

 • Controlevragen (achteraan lespakket 1) om je te helpen de leerstof te studeren;
 • Documentatie (achteraan lespakket 2) bevat allerhande statistieken, voorbeelden, standaard formulieren… waarnaar in de lespakketten uitdrukkelijk verwezen wordt en die opgenomen zijn in de volgorde van verwijzing;
 • Wetgeving (achteraan lespakket 3), met de wetteksten waaruit geciteerd wordt of die vermeld worden omdat ze betrekking hebben op de besproken leerinhoud.

Deze cursus bestaat uit zes lespakketten:

 • Welzijn op het werk:
  • basisbegrippen;
  • preventiebeleid, arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • diensten voor preventie en bescherming op het werk en preventieadviseurs;
  • algemene juridische aspecten;
 • Preventiebeleid:
  • veiligheidsreglementering
  • het geïntegreerd preventiebeleid;
  • hoe je risico’s kan vermijden;
  • technische en medische inspectie;
  • milieureglementering;
 • Risicobeheersing:
  • wat is (dynamische) risicobeheersing;
  • methoden voor risicoanalyse;
 • Diensten PB;
  • de interne dienst PB;
  • de externe dienst PB;
  • de externe diensten voor technische controles;
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten:
  • arbeidsgeneeskunde;
  • arbeidsongevallen;
  • beroepsziekten;
 • Ergonomie, productveiligheid:
  • wat is ergonomie;
  • CE-markering;
  • toepassing op gebied van machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrische toestellen.

De leerinhoud is opgedeeld in een aantal hoofdstukken die gemiddeld een drietal uur studie vergen. De lestekst is in twee niveaus geschreven: de standaardtekst bevat de essentiële informatie, de kleiner en cursief gedrukte tekst bevat extra wetenswaardigheden. De A.C.O.’s geven je de mogelijkheid de verworven kennis te toetsen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
 • gratis lesmateriaal;
 • voor alle leeftijden en vakken;
 • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
BIS
Organisatie

Ontdek ook