Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Visie van de organisatie

Waar wij voor gaan: iedereen helemaal op zijn plek

Het Stedelijk Onderwijs is de solide partner van de stad Antwerpen om samen van zijn inwoners actieve en verantwoordelijke burgers te maken. Onze droom is iedereen helemaal op zijn plek te krijgen.

Vertaling van deze visie

Dat willen we realiseren door:

Kwaliteit

Stedelijk Onderwijs biedt kwaliteitsvol onderwijs aan en streeft in elke klas de Vlaamse kwaliteitsnormen na.  In alle stedelijke scholen, centra en academies staat de zorg voor kwaliteit centraal. Kwaliteitsvol onderwijs betekent ook dat de schoolgebouwen voldoen op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Stedelijk Onderwijs visiteert zijn scholen om de vier jaar en bewaakt zo de kwaliteitsontwikkeling en de (leer)prestaties. Naast de interne kwaliteitszorg licht ook de Vlaamse onderwijsinspectie om de  8 à 10 jaar de stedelijke scholen door.  

Het Stedelijk Onderwijs biedt nascholingen aan al haar medewerkers in de vorm van interne en externe workshops, intervisies, lesson studies, een- en meerdaagse opleidingstrajecten.