Sleutelcompetentie: sociaal-relationele competenties

In deze sleutelcompetentie is er aandacht voor het opbouwen, onderhouden en versterken van interpersoonlijke relaties, bijvoorbeeld met ouders, vrienden, buren … Zo moeten leerlingen rekening kunnen houden met de opvattingen, grenzen en emoties van ander(en).

Pesten op school aanpakken 

Onder andere zelfkennis, weerbaarheid, noden en behoeften, verbaal en non-verbaal gedrag zijn hiervoor belangrijk. Je veilig voelen op school is een essentiële voorwaarde voor ontplooiing van sociale vaardigheden. Daarom is er ook ruime aandacht voor probleemgedrag zoals pesten.

Meer informatie en lesmateriaal over sleutelcompetenties 

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Klik door voor heldere informatie bij de competenties.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay