Onderwijsbehoeften op sociaal-emotioneel vlak

'Sociaal-emotioneel leren (SEL) is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attitude en vaardigheden verwerven en toepassen, om beter te worden in het omgaan met zichzelf en de ander.' (K. van Overveld, 2017).

Zelfbesef, zelfmanagement, omgaan met emoties, sociale vaardigheden en problemen oplossen zijn enkele SEL-competenties.
Om te werken rond sociaal-emotionele problemen, kan het ook nuttig zijn om te kijken naar het welbevinden van de leerlingen of om aan de slag te gaan met de executieve functies.

 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay