Een samenwerkingsproject tussen derde kleuterklas en vijfde leerjaar


Inleiding

In dit praktijkvoorbeeld krijgen leerlingen van het vijfde leerjaar elk een mete/petekind toegewezen uit de derde kleuterklas. Eenmaal per week begeleidt een groepje vijfdeklassers hun kleuter bij het werken met educatieve software op de computer. Deze ICT-samenwerking kadert binnen een groter project om de overgang te bevorderen van het kleuter- naar het lager onderwijs.

Visie

ICT-gebruik staat in dit praktijkvoorbeeld niet op zich, maar kadert in een breder project om kinderen te ondersteunen bij de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. Naast deze ICT-activiteiten worden ook andere activiteiten tussen de klassen georganiseerd, zoals uitstapjes of een zoektocht in de school. Zo leren de kleuters de leerlingen van de lagere school kennen, wat de overgang naar het lager onderwijs kan vergemakkelijken.

Infrastructuur

Voor de ICT-activiteiten beschik je het best over een rustige ruimte met enkele computers zodat de koppels niet gestoord of afgeleid worden door andere kinderen. Daarnaast is kwalitatief goede educatieve software nodig. Je kan specifieke software over een bepaald thema kiezen dat aansluit bij het thema uit de kleuterklas, of software dat los staat van een thema, zoals creatieve programma’s of reken/taalprogramma’s.

Deskundigheid

Als leraar is het belangrijk dat je vooral een coachende rol opneemt. De ICT-coördinator kan de leraar bijstaan om het project te organiseren en kwalitatief goede software te verzamelen.

Voor het project van start gaat moet voldoende aandacht besteed worden aan de begeleidingsvaardigheden van de vijfdeklassers: ze moeten leren hoe ze fouten constructief kunnen corrigeren, hoe ze positieve feedback geven, enz. Dit kan onder andere geoefend worden door middel van rollenspelen. De leerlingen van het vijfde leerjaar leren verantwoordelijkheid dragen en verdiepen hun kennis door in eigen woorden uitleg te geven aan de kleuters. De kleuters op hun beurt oefenen hun fijne motoriek en leren op een speelse manier door middel van de educatieve software.

Organisatie

In deze school kadert het project binnen het hoekenwerk van het vijfde leerjaar. Wekelijks komen een vijftal kleuters en vijfdeklassers samen om educatieve oefeningen te maken op de computer (een veertigtal minuten). Op voorhand worden de leerlingen van het vijfde leerjaar zeer goed voorbereid op hun begeleidende taak. Na elke ICT-activiteit met de kleuters vullen de vijfdeklassers een evaluatieblad in over het verloop van de begeleiding. Dit wordt nadien besproken met de leraar. Naast deze ICT-activiteiten worden ook andere activiteiten tussen de klassen georganiseerd zoals een eerste kennismakingsmoment en uitstappen.

Ervaringen en suggesties

Zowel leerlingen, ouders als leraren staan zeer positief tegenover dit project. De leerlingen van het vijfde leerjaar zijn enthousiast en ze nemen hun taak als meter/peter zeer serieus op. Ook op informele momenten blijken de vijfdeklassers oog te hebben voor hun kleuter (bijvoorbeeld op de speelplaats). Als je dit project op school wilt invoeren, is het aan te raden op voorhand een beurtrolsysteem uit te werken en goed na te denken over de samenstelling van de koppels. Je moet onder meer rekening houden met het karakter van de kinderen.

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
School/onderwijs

Ontdek ook